REPORTAŻE

Fundacja Inspiratornia jest inicjatorką projektu stypendialnego dla reportażystów, którzy chcieliby zająć się tematyką nową, jeszcze nie opisaną – tematyką uzależnień behawioralnych. Wiedza Polaków na temat tych uzależnień jest bardzo niska, tymczasem XXI wiek został nazwany przez psychologów „erą uzależnień”, więc temat jest szczególnie aktualny.

– Uzależnienia są poważnym problemem zdrowia publicznego. Nie tylko alkohol czy narkotyki uzależniają – ostatnie 30 lat to czas, kiedy na świecie pojawiły się także nowe uzależnienia, nazywane behawioralnymi. Należą do nich uzależnienie od: seksu, gier online, pracy, zakupów czy hazardu – mówi Maja Ruszpel. – Szukamy reporterek i reporterów, którzy będą chcieli zająć się tematem współczesnych uzależnień. W naszym odczuciu uzależnienia behawioralne to bezdyskusyjnie temat na pogłębiony reportaż. Reportaż z wyrazistym, niejednoznacznym psychologicznie bohaterem, z odniesieniem do jego osobistego, indywidualnego doświadczenia, do współczesnej wiedzy naukowej oraz osadzeniem go w kulturze i społeczeństwie XXI wieku.

Inspiratornia realizuje swój projekt wspólnie z Fundacją Instytut Reportażu dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu, Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Obie organizacje pozarządowe uzupełniają swoje działania – Fundacja Instytut Reportażu zapewnia opiekę tutoringową oraz konsultacje i doradztwo w czasie powstawania reportaży. Fundacja Inspiratornia wspiera merytorycznie w kwestii uzależnień behawioralnych – rekomenduje najnowsze badania naukowe, ekspertów i naukowców zajmujących się tą tematyką, ale przede wszystkim pomaga w znalezieniu ciekawych bohaterów reportażu czyli osób uzależnionych.

– Przez prawie 10 lat istnienia Fundacji Inspiratornia zaczęliśmy być rozpoznawalni w środowisku wspólnot samopomocowych, które gromadzą hazardzistów, seksoholików czy siecioholików. Ludzie ci nabrali do nas zaufania; niektórzy z nich współpracowali z nami przy okazji warsztatów dla dziennikarzy poświęconych uzależnieniom behawioralnym czy audycji radiowych. Wierzymy, że i tym razem tak będzie. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z bohaterami, którzy wykazują chęć współpracy przy powstawaniu reportaży – mówi Maja Ruszpel.

UWAGA – rekrutacja do projektu zakończyła się 4 sierpnia. Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli obu Fundacji wybrała cztery osoby, kwalifikujące się do udziału w projekcie. Podczas analizy zgłoszeń oceniane bęło przede wszystkim: doświadczenie reporterskie zgłaszającej się osoby oraz jej pomysł na reportaż.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Komentarze są wyłączone.