UNPLUGGED – SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej* w celu przeciwdziałania narkomanii, szkoły mają obowiązek prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych. Unplugged jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

NABÓR NA SZKOLENIA ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

TERMINY SZKOLEŃ:

31 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA
28-29 WRZEŚNIA
12-13 PAŹDZIERNIKA
9-10 LISTOPADA
7-8 GRUDNIA

KOSZT SZKOLENIA 84 ZŁ
OSOBOM SPOZA WARSZAWY ZAPEWNIAMY NOCLEG


PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie odbywające się w dniach:
31 sierpnia-1 września
12-13 października
9-10 listopada
odbędzie się przy ulicy Szpitalnej 5 lok. 5, w centrum Warszawy (tuż przy Metrze Centrum).

Szkolenie odbywające się w dniach 28-29 września odbędzie się w Warsztacie Warszawskim przy Placu Konstytucji 4.

Zakwaterowanie uczestników:
HOTEL IBIS budget Warszawa Centrum przy ul. Zagórnej 1

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Stawecka – pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła także podyplomowe studia „Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków”, uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w szczególności przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej. Uczestniczyła w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. W latach 2011–2015 pracownik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

WIĘCEJ O PROGRAMIE : http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

*1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

*2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

Zadane publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

                                                                                  

Komentarze są wyłączone.