KONKURS DLA DZIENNIKARZY

UWAGA PRZEDŁUŻAMY NABÓR!

Ze względu na liczne prośby dziennikarzy, organizatorzy konkursu Uzależnienia XXI wieku, decyzją Zarządu Fundacji oraz przewodniczącego jury, przedłużają nabór prac dziennikarskich o pełne 2 tygodnie.
W związku z tym zmianie ulegają następujące warunki konkursu:
– Prace dziennikarskie można przesyłać do 28 października 2018 roku.
– W konkursie mogą wziąć udział prace opublikowano w terminie między  07.11.2017 r. a 28.10.2018 r.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


JUŻ PO RAZ CZWARTY RUSZA KONKURS PT. „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU”.

Uzależnienia behawioralne jak siecioholizm, pracoholizm, seksoholizm czy uzależnienie od gier online to wciąż nowe zjawisko, które nadal domaga się rzetelnego dziennikarskiego opisania. Szacuje się, że od 0,3% do 10% społeczeństwa na świecie może być uzależniona od Internetu, od 1% do 10% od kompulsywnego kupowania, 6 % od seksu a aż 30% od pracy. Fundacja Inspiratornia już po raz czwarty zaprasza do udziału w konkursie poświęconym współczesnym uzależnieniom.

– Pomysł na konkurs zrodził się po ogłoszeniu w 2012 roku wyników pierwszych ogólnopolskich badań poświęconych uzależnieniom behawioralnym, które wskazywały, że wiedza Polaków na temat uzależnień behawioralnych jest bardzo niska. Więcej – w opinii respondentów  tego rodzaju problemy, jak siecioholizm, pracoholizm czy uzależnienie od zakupów,  nie są na tyle istotne, aby leczenie było  nieopłatnie w ramach NFZ – mówi inicjatorka konkursu, Maja Ruszpel.

Sam konkurs „Uzależnienie XXI wieku” zaistniał w roku 2014. Od początku, celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat uzależnień od czynności; adresatami konkursu są dziennikarze, jako grupa społeczna kształtująca w dużej mierze świadomość społeczną W ciągu poprzednich trzech edycji  konkursu dziennikarze nadesłali łącznie 150 prac, w których podejmowali temat związany z trudami i zmaganiami codziennymi ludzi uzależnionych od różnego rodzaju czynności.  Oceniało je Jury w składzie: Bernadeta Lelonek-Kuleta (KUL), prof. Barbara Giza (Uniwersytet SWPS) i Mariusz Szczygieł (Instytut Reportażu) – Przewodniczący Jury. Aż 14 osób zostało do tej pory nagrodzonych lub wyróżnionych. Dotychczas wśród zgłoszonych prac przeważały wywiady oraz materiały publicystyczne.

– W tym roku szczególnie zależy nam, żeby pojawiło się więcej reportaży. Bo uzależnienia behawioralne to bezdyskusyjnie właśnie temat na pogłębiony reportaż. Reportaż z wyrazistym, niejednoznacznym psychologicznie bohaterem, z odniesieniem do jego osobistego, indywidualnego doświadczenia do współczesnej wiedzy naukowej oraz osadzeniem go w kulturze i społeczeństwie XXI wieku – mówi Ruszpel.

Fundacja Inspiratornia będzie wspierać dziennikarzy, którzy będą potrzebowali pomocy w znalezieniu bohaterów materiałów dziennikarskich czyli osób uzależnionych i ich bliskich, a także ekspertów (psychologów, terapeutów uzależnień, naukowców).

– Mamy wiele kontaktów, zarówno w środowisku terapeutów uzależnień, jak i osób, które odbyły terapię i chcą podzielić się swoim doświadczeniem – dodaje Maja Ruszpel. – Zapraszamy zatem do nadsyłania pytań i pomysłów na reportaże, wywiady czy  audycje. Chętnie pomożemy przy ich realizacji.

Konkurs zakończy gala, która odbędzie się w Warszawie w klubie „Wrzenie świata”. Laureaci otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Nagrody przekażą również patroni konkursu: wydawnictwo ISKRY oraz Uniwersytet SWPS.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ

POPRZEDNIE EDYCJE I MATERIAŁY

Klauzula informacyjna dla zgłaszających się do konkursu:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Inspiratornia z siedzibą w Warszawie, ul. Zielone Zacisze 3 lok. 111.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez Panią/Pana dane osobowe takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowych (numer telefonu, email), przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
3. Po zakończeniu konkursu dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Inspiratornia w celach statutowych, archiwalnych i statystycznych do 5 lat.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Przekazane na potrzeby przeprowadzenia konkursu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Komentarze są wyłączone.